Personvernerklæring

Personvernerklæring for Kystriksveien Reiseliv AS – travel-shop.no

Denne personvernerklæringen ble publisert 25.mai 2018 (redigert 8.juli 2020).

I Kystriksveien Reiseliv (travel-shop.no) er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR). Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet.

Hvem er vi ?

Nettbutikken travel-shop.no er eiet av destinasjonsselskapet Kystriksveien Reiseliv med tilholdssted i Steinkjer i Trøndelag. Dette betyr at eventuelle data som samles inn gjennom travel-shop.no er data denne bedriften har tilgang til. Spørsmål om datasikkerhet og personvern i forbindelse med personvern kan stilles til [email protected]

Når samler vi inn personopplysninger om deg ?

Når du kjøper et produkt i vår nettbutikk.

Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via websidene våre.

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger ?

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å tilby produkter relatert til dine interesser – basert på kjøpshistorikk. Dette kan være i form av nyhetsbrev eller direkte kommunikasjon med deg som kunde.

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

Sende deg markedsføringskommunikasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjenestene våre, arrangementer, aktiviteter og våre medlemsbedrifters produkter og tjenester. Med medlemsbedrifter mener vi alle reiselivsbedriftene langs Kystriksveien.

Denne kommunikasjonen er abonnementsbasert og krever at du samtykker til å motta den.

Sende deg informasjon om produktene og tjenestene som du har kjøpt fra oss.

Utføre direktesalgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.

Svare på et «Kontakt meg»-skjema eller andre webskjemaer du har fylt ut på travel-shop.no sine websider.

Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post, chat eller telefonsamtaler).

Kontakte deg for å utføre undersøkelser om hva du mener om produktene og tjenestene våre.

Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

Innsamling av personopplysninger basert på kjøp.

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til utsendelse av produkter til deg som kunde.

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke.

Vi samler inn samtykkebaserte personopplysninger ved hjelp av samtykkeskjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre.

Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse

Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom Kystriksveien Reiseliv AS og enkeltpersonen. Denne hjemmelen er primært knyttet til salgs- og markedsføringsformålene våre. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger.

Hvilken type personopplysninger samles inn ?

I vår nettbutikk samler vi i dag inn navn, adresseinformasjon, telefonnummer og epostadresse. Opplysninger relatert til kjøp av våre produkter. Vi kan også samle inn ytterligere informasjon via webskjema i forbindelse med kampanjer relatert til kjøpshistorikk eller markedsundersøkelse. Du som kunde velger selv å gi evt. samtykke til å gi disse opplysningene.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.

Rettigheter til egne personopplysninger

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

Rett til å be om en kopi av personopplysningene som Kystriksveien Reiseliv AS har om deg.

Rett til å be Kystriksveien Reiseliv AS korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.

Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.

Sett at du for eksempel har samtykket til å motta digital markedsføringskommunikasjon: Hvis du ønsker å trekke tilbake dette samtykket, kan du bruke koblingen til å administrere abonnementene som inngår i kommunikasjonen.

Rett til å be om at Kystriksveien Reiseliv AS gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert.

Alle disse rettighetene over gjelder også automatisk for Kystriksveien Reiselivs opplysninger som er lagret om deg som kunde.

Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.

Rett til å slette personopplysninger om deg i våre registre.

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til [email protected]

Bruken av informasjonskapsler og nettvarder

Vi bruker informasjonskapsler og nettvarder til å samle inn informasjon mens du navigerer på selskapets websider (websidens navigasjonsinformasjon). Denne informasjonen omfatter standardinformasjon fra nettleseren din, som nettlesertype og nettleserspråk, IP-adresse (Internett-protokoll) og handlingene du utfører på selskapets websider, som websidene du ser på og koblingene du klikker på.  

Informasjonen brukes til å få websidene til å fungere mer effektivt, samt til å gi eierne av siden forretnings- og markedsføringsinformasjon. Vi samler også inn informasjon om operativsystem, refererende side, banen gjennom webområdet, ISP-domene osv. Formålet er å forstå hvordan besøkende bruker et webområde. Informasjonskapsler og lignende teknologi hjelper oss til å skreddersy webområdet etter dine personlige behov samt til å oppdage og forebygge sikkerhetstrusler og misbruk. Hvis informasjonskapsler og nettvarder brukes alene, vil de ikke identifisere deg personlig.

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor.

Kystriksveien Reiseliv har tilgang til personopplysningene som ligger i nettbutikken travel-shop.no.

Bruk av underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere)

Data/nett leverandører vil i noen tilfeller ha tilgang til personopplysninger i forbindelse med testing og ny funksjonalitet, men da kun til dette formål. De forplikter seg å følge denne personvernerklæringen, og ikke dele data videre. Om data skal deles videre på noe som helst vis, må det alltid være samtykket av deg som kunde.

Hvis lovpålagt:
Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.

Endringer i denne personvernerklæringen

Kystriksveien Reiseliv AS forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på websidene våre. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer.

Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på e-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft.

Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet

Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte [email protected]

Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse. Tilsynsmyndighetene kan kontaktes på:

Norge:

Datatilsynet

www.datatilsynet.no

Sverige:

Datainspektionen

www.datainspektionen.se

Danmark:

Datatilsynet

www.datatilsynet.dk

Tyskland:

Hver enkelt tyske stat har en egen tilsynsmyndighet som har ansvar for at personvernlovgivningen håndheves og for de dataansvarlige i den aktuelle staten.

Nederland:

Autoriteit Persoonsgegevens

autoriteitpersoonsgegevens.nl

Storbritannia:

Information Commissioner’s Office (ICO)

ico.org.uk

Sveits:

Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC)

www.edoeb.admin.ch

Litauen:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija in Lithuanian

ada.lt